Редовен административен надзор врз ТВ Клан Мацедониа, ТВ 21, ТВ Шења и ТВ Сонце

image_pdfimage_print

Скопје, 29 август 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз телевизиитеТВ Клан Мацедониа, ТВ 21, ТВ Шења и ТВ Сонце.

Со надзорот e констатирано дека ТВ 21 на 5 август 2022 година, во дел од емитуваните програми не ги објави податоците за импресум што е должен да ги емитува на соодветно место за секоја посебна содржина од програмскиот сервис.

Извештаите се достапени на следните линкови:

ТВ Клан Мацедониа – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.08.2022

ТВ 21 – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.08.2022

ТВ Шења – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.08.2022

ТВ Сонце – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.08.2022Accessibility

Accessibility