Редовен програмски надзор врз шест оператори на ОЈЕКМ

image_pdfimage_print

Скопје, 15 септември 2022 –  За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Бив Пирамида, Кабел-Нет, Мултимедија Нетворк Л, Сигнал-Нет, Теленет Ком и Винсат Кабел.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Бив Пирамида –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Бив Пирамида – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Кабел-Нет –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Кабел-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Мултимедија Нетворк Л –  (64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Мултимедија Нетворк Л – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Сигнал-Нет –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Сигнал-Нет– (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Теленет Ком –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Теленет Ком  – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Винсат Кабел –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Винсат Кабел –  (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022Accessibility

Accessibility