Редовен програмски надзор врз операторите Дрим Сат ИПТВ, Нафи и Беко и А1 Мaкедонија

image_pdfimage_print

Скопје, 8 ноември 2022 –  За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Дрим Сат ИПТВ, Нафи и Беко и А1 Мaкедонија.

При надзорот не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Дрим Сат ИПТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 08.11.2022

Дрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 08.11.2022

Нафи Беко  – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 08.11.2022

Нафи Беко – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 08.11.2022

А1 Македонија – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 08.11.2022

А1 Македонија – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 08.11.2022Accessibility

Accessibility