Вонреден административен надзор врз Г-ТВ Телевизија

image_pdfimage_print

Скопје, 22 ноември 2022 година – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз Г-ТВ Телевизија од Гостивар.

При надзорот не се констатирани прекршувања.

Извештајот од надзорот е достапен на следниот линк:

Г-ТВ Телевизија – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.11.2022Accessibility

Accessibility