Вонреден административен надзор по службена должност врз ТВ Ирис

image_pdfimage_print

Скопје, 12 декември 2022 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиско емитување, Агенцијата изврши вонреден административен надзор по службена должност врз ТВ Ирис од Штип.

Надзорот покажа дека ТВ Ирис не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

ТВ Ирис – (член 22 од Правилникот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиско емитување) – 12.12.2022Accessibility

Accessibility