Радијата можат доброволно да пријавуваат емитување домашна музика заклучно со 5 јануари 2023 година

image_pdfimage_print

Скопје, 12 декември 2022 – Во врска со законската можност на радијата за доброволно пријавување процент на емитување домашна музика, радијата кои ќе се одлучат да емитуваaт домашна музика во 2023 година, со цел намалување на надоместокот на дозвола, истото треба да го пријават во Агенцијата најдоцна до 5-ти јануари 2023 година.

За доброволно пријавениот процент на домашна музика, односно на музика на македонски и на јазиците на етничките заедници, минималното намалување на надоместокот по оваа основа може да биде 10%, а максималното 30%.

 

Радио програмските сервиси можат да емитуваат и повеќе од 30% музика на македонски јазик и на јазиците на етничките заедници, но намалувањето на надоместокот за дозвола ќе биде 30%.

Пријавувањето се врши со доставување допис од радиодифузерот (со печат и потпис) по електронски пат на contact@avmu.mk.

Известувањето за можноста за доброволно пријавување за емитување домашна музика е достапно на линкот.

 Accessibility

Accessibility