Вонреден административен надзор врз ТВ Шутел

image_pdfimage_print

Скопје, 17 јануари 2023 година – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор по службена должност е извршен врз ТВ Шутел.

При надзорот е констатирано дека ТВ Шутел не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Извештајот од надзорот е достапен на следниот линк:

ТВ Шутел – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 17.01.2023Accessibility

Accessibility