Контролен административен надзор врз ТВ Шутел

image_pdfimage_print

Скопје, 23.01.2023г. – Контролен административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ Шутел.

При надзорот е констатирано дека ТВ Шутел ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Извештајот од надзорот е достапен на следниот линк:

ТВ Шутел – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.01.2023Accessibility

Accessibility