Вонреден административен надзор врз Јон Радио, Радио 99, Радио Галакси-2002 и ТВ Шутел

Скопје, 29 декември 2023 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и членовите 9 и 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Јон Радио, Радио 99, РА Галакси-2002 и телевизија Шутел.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорите се достапни на следните линкови:

РA Јон –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.12.2023

РА 99 –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.12.2023

РА Галакси-2002 –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.12.2023

ТВ Шутел –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.12.2023

 Accessibility

Accessibility