Контролен програмски надзор врз ТВ Алсат-М и ТВ Сител

Скопје, 29 декември 2023 – Агенцијата спроведе контролен програмски надзор врз ТВ Алсат-М и ТВ Сител, за да утврди дали радиодифузерите постапиле по Решениjата за преземање меркa јавна опомена, упатени заради емитување поп-ап/реклами на поделен екран што покриваат суштински делови од драмското дејствие и емитувани недозволени прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникаци.

Со надзорот беше констатирано дека радиодифузерите во целост постапиле согласно законските одредби.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

ТВ Алсат-М – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 29.12.2023

ТВ Сител – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 29.12.2023Accessibility

Accessibility