Вонреден административен надзор врз Џез ФМ

Скопје, 11 јануари 2024 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Радио Џез ФМ.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

РА Џез ФМ –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 11.01.2024Accessibility

Accessibility