Вонреден програмски надзор врз Метрополис радио

Скопје, 16 јануари 2024 – По добиена претставка, извршен е вонреден програмски надзор врз програмата на Метрополис радио емитувана на 9, 10, 11, 12 и 13 јануари 2024 година за почитувањето на обврската за употреба на јазикот во програмата.

Надзорот покажа дека во емисијата „Радио аукција“ емитувана во посочените денови, најавите на водителот се емитувани изворно на хрватски јазик, без да се обезбеди превод на македонски јазик.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

Радио Метрополис (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 15.01.2024Accessibility

Accessibility