Извршен контролен административен надзор врз радио Балкан ФМ

Скопје, 1 февруари  2024 –  Врз радиото Балкан ФМ од Гостивар извршен е контролен административен надзор за да се утврди дали радиодифузерот ги исполнува обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и членот 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Со надзорот е констатирано дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот е достапен на следниот линк:

РА Балкан ФМ –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 01.02.2024Accessibility

Accessibility