Редовен административен надзор врз МРА 1, МРА 2 и МРА 3

Скопје, 2 февруари 2024г. – Редовен административен надзор за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер е извршен врз врз програмските сервиси на Македонска Радиотелевизија  – МРА 1, МРА 2 и МРА 3.

При надзорите не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ и Законот за медиуми.

Извештаите се достапни на следните линкови:

МРА 1 –  (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

МРА 2 –  (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

МРА 3 –  (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.02.2024Accessibility

Accessibility