Редовен програмски надзор врз МРА 1, МРА 2 и МРА 3

Скопје, 2 февруари 2024 – За законските обврски при емитување аудио комерцијални комуникации, обврските при обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа, употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 18 часа програма на радиото и дневно емитување определен процент изворно создадена музика, редовен програмски надзор е извршен врз програмските сервиси на Македонска Радиотелевизија  – МРА 1, МРА 2 и МРА 3.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

МРА 1 – (членови 53, 54, 55, 98, 99, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

МРА 1 – (член 64, член 90 и член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

МРА 2 – (членови 53, 54, 55, 98, 99, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

МРА 2 – (член 64, член 90 и член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

МРА 3 – (членови 53, 54, 55, 98, 99, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

МРА 3 – (член 64, член 90 и член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 01.02.2024Accessibility

Accessibility