Вонреден административен надзор врз радио ПРО-ФМ од Гостивар

Скопје, 5 февруари 2024 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз радиото ПРО-ФМ од Гостивар.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот е достапен на следниот линк:

РА ПРО-ФМ –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.02.2024Accessibility

Accessibility