Вонреден административен надзор врз ТВ-КАНАЛ ВИС од Струмица

Скопје, 2 јули 2024 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ – Канал Вис од Струмица.

Со надзорот е констатирано дека ТВ-Канал Вис од Струмица не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за  минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Извештајот е достапен на следниот линк:

ТВ-КАнал Вис – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување – 02.07.2024Accessibility

Accessibility