Изречена мерка јавна опомена на ТВ Гурра

Скопје, 3 јули 2024 – Советот на Агенцијата на 27-та седница одржана на 01 јули 2024 година врз основа на констатаци од вонреден програмски надзор по службена должност, донесе Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Гурра од Кичево, поради прекршување на член 67 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неспроведување најмалку 80% од програмскиот концепт за кој што му е издадена дозволата за телевизиско емитување.

Изречената мерка е достапна на линкот:

ТВ Гурра – (член 67 став 6 од  ЗААВМУ) – 02.07.2024Accessibility

Accessibility