2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазикот во програмата; дневно емитување најмалку 8 часа програма на телевизија; обезбедување изворно создадена програма 

– Контролен програмски надзор ТРД ТВ Ера – (член 64 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТРД ТВ Ера  –  (прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 22.07.2019

  • Изречена мерка јавна опомена – ТРД ТВ Ера – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 21.08.2019

Изворно создадена програма 

– Контролен програмски надзор ТРД ТВ Ера – (член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТРД ТВ Ера – (прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 22.07.2019

  • Изречена мерка јавна опомена – ТРД ТВ Ера –  (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 21.08.2019


Accessibility

Accessibility