2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Канал 5 – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програсмки надзор ТВ Канал 5 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, емитување програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5  – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.03.2021Accessibility

Accessibility