2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори/мерки јавна опомена

Импресум

Редовен административен надзор Убавина и здравје – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Контролен административен надзор Убавина и здравје – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.05.2021

Вонреден административен надзор Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 18.03.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена  Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.04.2021


Accessibility

Accessibility