Редовен програмски надзор врз осум оператори на ЈЕКМ

Скопје, 20 август 2019 година – За почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуваат, редовен програмски надзор е извршен врз операторите Дрим сат ИПТВ од Гостивар, Инфел-КТВ од Охрид, Кабел-Нет од Струмица, Канал 16 од Ресен, Комбо 2003 од Куманово, Роби (Телекабел) од Штип, Глобалсат и Македонски Телеком од Скопје.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите од извршените надзори се достапни на линковите:

Инфел-КТВ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Канал 16 (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Комбо 2003 (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Роби (Телекабел) (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Глобалсат (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Македонски Телеком (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019

Дрим сат ИПТВ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019

Кабел-Нет (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019

 
Контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М

Скопје, 14.08.2019 – Врз ТВ Компани 21-M од Скопје, извршен е контролен програмски надзор за обврската за дневно емитување 30% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела. Надзорот следи по претходно изречена мерка јавна опомена.

Контролниот надзор на програмата емитувана на 28 јуни 2019 година, покажа дека во целост е постапено по претходно изречената мерка.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

ТВ Компани 21-M (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 14.08.2019
Премиерот да се воздржи од дискредитирање, етикетирање и дискриминирање

Скопје, 13.08.2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги најостро ја осудува денешната изјава на премиерот Зоран Заев во врска со случајот „Рекет“ која е проблематична најмалку по три основи.

Имено, премиерот, како носител на јавна функција, наместо да ја прифати и да ја почитува улогата на новинарите како критичари на работата на власта се обидува да дискредитира новинар. Наместо да покаже највисоко ниво на почитување на различностите, тој употребува етикетирање кое што е дерогирачко за ЛГБТ-лицата. Заев во својата изјава исто така не ја почитува ниту пресумпцијата на невиност.

Агенцијата уште еднаш сака да ги потсети политичарите дека нивна обврска е да ги почитуваат европските стандарди за слобода на информирање, да ги почитуваат различностите и да се воздржат од употреба на јазик којшто може да ги поктопа овие вредности.
Контролен програмски надзор врз ТВ Кочани-ЛД – кинематографски дела

Скопје, 13 август 2019 година – За да се утврди дали ТВ Кочани-ЛД постапила по изречената мерка јавна опомена за пренесување кинематографски дела без регулирани права за емитување филмска програма, Агенцијата изврши контролен програмски надзор.

При надзорот е констатирано дека ТВ Кочани-ЛД го усогласила своето работење со одредбите од ЗААВМУ.

Извештајот од извршениот надзор е достапен на линкот:
Контролен административен надзор врз 11 радиодифузери

Скопје, 12 август 2019 – По претходно изречена мерка јавна опомена, врз радио Лајф, радио Холидеј, радио Ла Коста, радио Пела, РФМ, Наша ТВ, ТВ Дуе, ТВ Ирис, ТВ Канал 21, ТВ Канал Вис, Вижн БМ-ТВ Канал Визија, извршен е контролен административен надзор, за доставување на извештај до Агенцијата за спроведување на обврските согласно дозволата за радио или ТВ емитување, особено за спроведување на програмскиот концепт.

Надзорот покажа дека радиодифузерите го усогласиле своето работење со одредбите од Законот за медиуми.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

Лајф радио (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Радио Холидеј (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Радио Ла Коста (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Радио Пела (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

РФМ (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Наша ТВ (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

ТВ Дуе (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

ТВ Ирис (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

ТВ Канал Вис (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Вижн БМ-ТВ Канал Визија (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019 
Редовен аминистративен надзор врз ТВ Канал 21 Велес

Скопје, 09.08.2019 – За обрските за објава на импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер, правилата за заштита на малолетната публика, правилата за спонзорство, нови рекламни техники, игри на среќа и емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, Агенцијата изврши редовен административен надзор врз локалната ТВ Канал 21 од Велес.

Надзорот покажа дека во дел од програмите емитувани на 3 јуни 2019 година, не се објавени податоците за импресум, податоци за седиштето и за контакт со радиодифузерот. Во неколку наврати е емитувано рекламирање што не е јасно одвоено од другите делови од програмата и се емитувани програми без да се аплицира предупредувачка сигнализација за заштита на малолетните лица.

Извештаите од извршениот надзор се достапни на линковите:

ТВ Канал 21 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

ТВ Канал 21 (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

ТВ Канал 21 (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

ТВ Канал 21 (член 14 од ЗМ) – 09.08.2019
Редовен програмски надзор врз ТВ Дибра, ТВ Канал 21, ТВ Морис и ТВ Нова

Скопје, 6 август 2019 година – Редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмата, дневно емитување на 6 часа програма на телевизија и обврската за дневно емитување 30% програма изворно создадена, како македонски дела извршен е врз телевизиите Дибра, ТВ Канал 21, ТВ Морис и ТВ Нова, кои емитуваат програма на локално ниво.

Кај четирите телевизии е констатирано неисполнување на законската обврска за дневно емитување 30% програма изворно создадена, како македонски аудио и аудиовизуелни дела.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

ТВ Дибра (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

ТВ Канал 21 (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

ТВ Морис (прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

ТВ Нова (прекршување на член 92 ставов 1 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

 
„МОСТ“ ДА НЕ ДАВА ПАУШАЛНИ ОЦЕНКИ ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Скопје, 06.08.2019 – Наводите објавени во „Топ листа на дезинформации во случајот Рекет“ изработена од F2N2, проект на Граѓанската асоцијација МОСТ – Скопје, дека директорот Зоран Трајчевски во емисијата „Код“ пласирал дезинформација се неточни и се само уште еден пример дека отсуството на проверка на фактите доведува до создавање и ширење дезинформации.

Во листата, изјавата на директорот на АВМУ е оквалификувана како дезинформација и покрај тоа што од неа беше сосема јасно дека се информира за активностите на Агенцијата во врска со покренатата постапка против 1ТВ за утврдување тајно содружништво, односно за барањето на Агенцијата до МВР за проверка на добиените сознанија и за добивање информации од значење за постапката. Проверката на информации и меѓуинституционалната соработка не може да се поистоветува со ширење дезинформации, поради што Агенцијата реагираше на демантот на МВР.

Реакцијата беше објавена на повеќе медиуми и ако F2N2 ја почитувал сопствената методологија и цели, требало да ја има предвид нејзината содржина како и да ги провери сите факти пред да даде оценка за дезинформација.

Вистинското орудие во борбата против дезинформациите е целосното, вистинитото и објективното прикажување на настаните и ова особено треба да го имаат предвид сите оние коишто се залагаат и работат на борбата против дезинформации. Презентирањето половични информации од организација којашто се бори против дезинформации и лажни вести додека истовремено повикува на објективност, точност, почитување на професионални стандарди, етички принципи и култура на говор е крајно непрофесионално.
Јавна опомена за радио Аљбана Плус

Скопје, 05.08.2019г. – Заради извршена промена на сопственичката сруктура без истата да биде одобрена од страна на Агенцијата, на радио Аљбана Плус од Куманово, Советот на Агенцијата на 29-та седница одржана на 30 јули 2019 година му изрече мерка јавна опомена.

На радиото му е наложено во рок од 7 дена да го отстрани прекршувањето на членот 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ, а по истекот на рокот Агенцијата ќе изврши контролен надзор.

Јавната опомена е достапна на линкот:

Аљбана Плус (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 31.07.2019 
Редовен и контролен програмски надзор врз 5 телевизии

Скопје, 31.07.2019 – Врз телевизиите ТВ Дибра, ТВ Морис и ТВ Нова, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за обврските за заштита на малолетната публика, правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, правилата при обезбедување на квизови  и емитување игри на среќа. Кај ТВ Нова од Гевгелија надзорот покажа непочитување на обврската за правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации.

Контролен програмски надзор извршен врз ТВ Клан Мацедониа за емитување минимум 30% програма изворно создадена и кај ТВ Компани 21-М за употребата на јазикот во програмата, каде се утврди дека постапиле по упатените мерки јавна опомена.

Извештаите се достапни на линковите:

ТВ Дибра – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ Морис – (член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ Нова – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ Клан Мацедониа – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ Компани 21-М – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019