1

Контролен административен надзор врз 11 радиодифузери

Скопје, 12 август 2019 – По претходно изречена мерка јавна опомена, врз радио Лајф, радио Холидеј, радио Ла Коста, радио Пела, РФМ, Наша ТВ, ТВ Дуе, ТВ Ирис, ТВ Канал 21, ТВ Канал Вис, Вижн БМ-ТВ Канал Визија, извршен е контролен административен надзор, за доставување на извештај до Агенцијата за спроведување на обврските согласно дозволата за радио или ТВ емитување, особено за спроведување на програмскиот концепт.

Надзорот покажа дека радиодифузерите го усогласиле своето работење со одредбите од Законот за медиуми.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

Лајф радио (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Радио Холидеј (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Радио Ла Коста (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Радио Пела (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

РФМ (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Наша ТВ (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

ТВ Дуе (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

ТВ Ирис (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

ТВ Канал Вис (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Вижн БМ-ТВ Канал Визија (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019