Редовен административен надзор врз Телевизија 3, ТВ Ирис, ТВ Канал Вис, ТВ Кисс&Менада, ТВ Полог и ТВ Шутел

image_pdfimage_print

Скопје, 3 септември 2020 година – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз телевизиите коишто емитуваат програма на регионално ниво Телевизија 3, ТВ Ирис, ТВ Канал Вис, ТВ Кисс&Менада, ТВ Полог и ТВ Шутел.

При надзорот е утврдено дека ТВ Ирис, ТВ Канал Вис и ТВ Шутел на емитуваната програма 10 август не им овозможија на своите корисници, лесен, директен и постојан пристап до податоците за адреса на седиште, контакт и одговорно лице на давателот на аудиовизуелната медиумска услуга и податок за надлежното регулаторно тело.

Кај ТВ Полог и ТВ Ирис е утврдено дека во дел од програмата не се објавени податоците за импресум со кои се идентификуваат авторите што учествувале во подготовката на аудиовизуелните содржини.

Извештаите од извршените надзори се достапни на следните линкови:

ТВ Ирис – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.09.2020

ТВ Ирис – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 03.09.2020

ТВ Канал Вис – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.09.2020

ТВ Шутел – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.09.2020

ТВ Полог –  (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 03.09.2020

Телевизија 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.09.2020

ТВ Кисс&Менада – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.09.2020

 

 Accessibility

Accessibility