Вонреден административен надзор врз радио Бум и радио КАПИТОЛ ФМ

image_pdfimage_print

Скопје, 27 октомври 2020 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз радио КАПИТОЛ ФМ од Скопје и радио БУМ од Куманово.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполниле минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

РА КАПИТОЛ ФМ – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 27.10.2020

РА БУM – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 27.10.2020Accessibility

Accessibility