Контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Канал Вис, ТВ Шутел, Радио Зона М1 и Скај радио

image_pdfimage_print

Скопје, 26 ноември 2020 – Со цел да се утврди дали е постапено по мерката јавна опомена упатена за различни законски несогласувањa, Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Канал Вис, ТВ Шутел, Радио Зона М1 и Скај радио.

При надзорот беше констатирано дека сите опфатени радиодифузери го имаат отстрането прекршувањето на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

ТВ Компани 21-М (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

ТВ Канал Вис (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

ТВ Шутел (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

ТВ Шутел (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

Радио Зона М-1 (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

Скај Радио (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – 26.11.2020Accessibility

Accessibility