Информацијата како јавно добро – тема на Светскиот ден на слобода на печатот

image_pdfimage_print

Скопје, 03 мај 2021 – Под покровителство на Обединетите нации, денеска се одбележува Светскиот ден на слобода на печатот, чија  тема „Информацијата како јавно добро“ има за цел да ја афирмира важноста на ова прашање и да укаже на неопходноста од зајакнување на новинарството

Годинава, како клучни се издвоени три поттеми: обезбедување економска одржливост на медиумите, креирање механизми за обезбедување транспарентност на интернет-компаниите и унапредување на капацитетите за медиумска и информативна писменост кои им овозможуваат на граѓаните да го препознаат, вреднуваат и заштитат новинарството како витален дел од информацијата како јавно добро.

Актуелната пандемија на COVID-19 негативно се одразува врз економското работење на медиумите и медиумскиот плурализам и придонесува за глобална појава на „инфодемија, поради што сега повеќе од било кога е потребно да се одржи и заштити независноста на медиумите и да се промовира  известување базирано на факти кое е клучно за  јавното добро на глобално ниво.

Истовремено, денешниот ден, 3 мај, е потсетник за владите дека мора да се придржуваат кон преземените обврски за заштита на независноста на медиумите од напади, почитување на фундаменталните принципи на слобода на медиумите и на правото на слободата на изразување, содржано во Европската конвенција за човекови права, на чие почитување е обврзана и нашата држава.Accessibility

Accessibility