image_pdfimage_print

Одлуки/акти од седница бр.47 од 30.12.2020

 Заклучок за поведување прекршочна постапка поради прекршување на член 14 од Закон за медиуми за ТРД ТВ Ирис ДОО Штип   Заклучок за поведување прекршочна постапка … […]

Одлуки/акти од седница бр.45 од 17.12.2020

Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица  Решение … […]

Одлуки/акти од седница бр.39 од 06.11.2020

Решение за преземање мерка – јавна опомена за ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга за прекршување на чл.14 од Законот за медиуми Одлука за промена на сопственичка … […]

Одлуки/акти од седница бр.37 од 14.10.2020

Решение за преземање мерка-јавна опомена за РТД СКАЈ РАДИО Теодор ДООЕЛ Скопје чл.14 од Закон за медиуми Решение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД УРБАН … […]

Одлуки/акти од седница бр.35 од 05.10.2020

   Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје   Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД РАДИО КИСС … […]

Одлуки/акти од седница бр.33 од 25.09.2020

Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД РАДИО ФАМА ДОО Тетово Одлука за ребаланс на Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]Accessibility

Accessibility