image_pdfimage_print

Одлуки/акти од 38-та седница од 24.12.2021

Одлука за промена на сопственичката структура на РА Урбан ФМ  Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје за прекршување на … […]

Одлуки/акти од 37-та седница од 22.12.2021

Годишен план за вршење програмски надзор во 2022 година Годишен план за вршење административен надзор за 2022 година Програма за работа за 2022 година Одлука … […]

Одлуки/акти од 36-та седница од 13.12.2021

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ   Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно … […]

Одлуки/акти од 35-та седница од 29.11.2021

 Одлука за доделување финансиска помош-донација за настраданите македонски државјани во Република Бугарија  Одлука за зголемување на Финансиски план на АВМУ за 2021 година  Заклучок за … […]

Одлуки/акти од 34-та седница од 26.11.2021

 Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ  Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на … […]

Одлуки/акти од 33-та седница од 17.11.2021

Одлука со која се одобрува ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021-та година  Нацрт-годишен план за вршење административен … […]

Одлуки/акти од 32-та седница од 09.11.2021

Упатство за примена на безбедносното правило за „чист екран“ и „чисто биро“ при обработка на лични податоци Водичот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Одлуки/акти од 29-та седница од 08.10.2021

Политика за воспоставување систем за заштита на лични податоци во Агенцијата Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на правење на сигурносна копија, … […]Accessibility

Accessibility