image_pdfimage_print

Одлуки/акти од 45-та седница од 21.12.2022

Одлука за доделување финансиска помош (донација) од 25% за радиодифузерите Годишен план за вршење програмски надзор во 2023 година Годишен план за вршење административен надзор … […]

Одлуки/акти од 42-та седница од 18.11.2022

Заклучок за поведување прекршочна постапка за Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје Решение за преземање мерка – јавна опомена на ТВ ЗДРАВКИН … […]

Одлуки/акти од 41-та седница од 03.11.2022

Заклучок за поведување на прекршочна постапка за Друштвото за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје Одлука за доделување дозвола за тв емитување преку ЈЕКМ што не … […]

Одлуки/акти од 40-та седница од 20.10.2022

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес  Заклучок за покренување прекршочна постапка за ТРД КОМПАНИ 21-М  Заклучок … […]

Одлуки/акти од 39-та седница од 06.10.2022

Решение за јавна опомена за Трговското друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДОО Виница за прекршување на член 141 од ЗААВМУ Решение за јавна опомена за … […]

Одлуки/акти од 36-та седница од 29.09.2022

Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за вршење програмски надзор (мониторинг) Одлука за зголемување на Финансиски план на АВМУ за 2022 година Заклучок за … […]Accessibility

Accessibility