Хроника од 7-та седница

Скопје, 08.02.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе нова Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на … […]

Хроника од 5-та сеница

Хроника од 5-та седница Скопје, 04.02.2019г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата го прифати предлогот од директорот и донесе Насоки за доброволно пријавување на радијата за … […]Accessibility

Accessibility