image_pdfimage_print

Седницата бр.47 – 30.12.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 47-та седница ја закажа за 30.12.2020 година (среда), со почеток во 10:30 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.46 – 21.12.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја закажа за 21.12.2020 година (понеделник), со почеток во 16:30 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.45 – 17.12.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 45-та седница ја закажа за 17.12.2020 година (четврток), со почеток во 16:35 часот, која ќе се одржи преку … […]

Јавна седница бр.10 – 17.12.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та Јавна седница ја закажа за 17.12.2020 година (четврток), со почеток во 16:30 часот, која ќе се одржи … […]

Јавна седница бр.9 – 10.12.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та Јавна седница ја закажа за 10.12.2020 година (четврток), со почеток во 17:00 часот, која ќе се одржи … […]

Седницата бр.44 – 10.12.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја закажа за 10.12.2020 година (четврток), со почеток во 17:10 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.43 – 04.12.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 43-та седница ја закажа за 04.12.2020 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.42 – 01.12.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја закажа за 01.12.2020 година (вторник), со почеток во 12:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.41 – 17.11.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја закажа за 17.11.2020 година (вторник), со почеток во 12:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.40 – 13.11.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја закажа за 13.11.2020 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку … […]Accessibility

Accessibility