image_pdfimage_print

Хроника од 47-та седница

Скопје, 30.12.2020 год. – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Заклучок за давање одобрување за донесување на Годишниот план за јавни набавки во 2021 … […]

Хроника од 46-та седница

Скопје, 22.12.2020 год. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2021 година и ја … […]

Хроника од 45та седница

Хроника од 45-та седница Скопје, 17.12.2020 год. – На денешната седница Совет на Агенцијата донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за … […]

Хроника од 44-та седница

Скопје, 10.12.2020 год. – Поради неисполнување на обврската од член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради тоа што имателот … […]

Хроника од 43-та седница

Скопје, 04.12.2020 год. – На денешната седница Совет на Агенцијата донесе Заклучок за измена на Заклучокот бр.02-4104/4 од 06.11.2020г. со кој се одложи примената на подзаконските акти: Правилник за … […]

Хроника од 42-та седница

Скопје, 01.12.2020 год. – На денешната седница Совет на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА, поради прекршување на член 82 став 1 алинеја 2 од … […]

Хроника од 41-та седница

Скопје, 17.11.2020 год. – На денешната седница Совет на Агенцијата го усвои Упатството за платеното политичко рекламирање за Предвремените локални избори 2020 година и го објави … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје, 13.11.2020 год. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Нацрт-годишен план за вршење програмски и Нацрт-план за административен надзор за 2021 година, и Нацрт-програма … […]

Хроника од 39-та седница

Скопје, 06.11.2020 год. – Врз основа на констатации од редовен административен надзор, каде е констатирано прекршување на член 14 од Законот за медиуми, односно во дел од … […]Accessibility

Accessibility