image_pdfimage_print

Хроника од 38-та седница

Скопје, 27.12.2021 година – Врз основа на редовен и вонреден програмски и административен надзор, каде се констатирани прекршувања, Советот на Агенцијата донесе решенија за изрекување … […]

Хроника од 37-та седница

Скопје, 22.12.2021 година – На денешната седница Советот на Агенцијата ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2022 година и ја … […]

Хроника од 36-та седница

Скопје, 14.12.2021 – Врз основа на констатации од редовен административен надзор, каде е констатирано прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми, односно … […]

Хроника од 35-та седница

Скопје, 29.11.2021 – Советот на Агенцијата на 35-та седница донесе Одлука со која се одобри зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 26.11.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе две Одлуки за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ … […]

Хроника од 33-та седница

Скопје, 17.11.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата ја прифати Информацијата во врска со  донација за радиодифузерите преку намалување на надоместокот за дозволата за … […]

Хроника од 32-та седница

Скопје 09.11.2021 – Советот на Агенцијата го усвои Водичот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примената на стандардите за известување … […]

Хроника од 31-та седница

Скопје 03.11.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата го усвои Извештајот за емитувано платено политичко рекламирање од првиот круг од изборната кампања за Локалните … […]

Хроника од 30-та седница

Скопје, 25.10.2021 – Поради усогласување со постојните акти, Советот на Агенцијата донесе Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, управување и … […]

Хроника од 29-та седница

Скопје, 08.10.2021 година – Со цел усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци, Советот ги усвои следниве акти: Политика за воспоставување на систем … […]Accessibility

Accessibility