image_pdfimage_print

Хроника од 43-та седница

Скопје, 29.11.2022 – Советот на Агенцијата, на вчерашната седница врз основа на констатации од редовен програмски и административни надзор, изрече шест мерки за јавна опомена: … […]

Хроника од 42-та седница

Скопје, 18.11.2022 – Советот на Агенцијата донесе Нацрт-годишни планови за вршење програмски и административен надзор за 2023 година и Нацрт-програма за работа на Агенцијата за … […]

Хроника од 41-та седница

Скопје 03.11.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ на програмски сервис со претежно забавен … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје 21.10.2022 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес. … […]

Хроника од 39-та седница

Скопје 06.10.2022 – Врз основа на констатации од надзор, Советот на Агенцијата изрече мерки јавна опомена на операторите ВИНСАТ КАБЕЛ ДОО Виница, КАБЕЛ ДОО Струмица, … […]

Хроника од 38-та седница

Скопје, 30.09.2022 – Со цел реализирање на постапки кои се во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2022 година на Агенцијата, Советот даде … […]

Хроника од 37-та седница

Скопје, 30.09.2022 – На 37та седница одржана на 29.09.2022 година Советот на Агенцијата даде одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2022 … […]

Хроника од 36-та седница

Скопје, 30.09.2022 – На 36та седница одржана на 29.09.2022 година Советот на Агенцијата донесе Одлука со која одобри зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за … […]

Хроника од 35та седница

Скопје, 19.09.2022 – На 35-та седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која одобри зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 06.09.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата го усвои Извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање во изборната кампања за Локалните избори 2022 – … […]Accessibility

Accessibility