image_pdfimage_print

Хроника од 36-та седница

Скопје, 30.09.2022 – На 36та седница одржана на 29.09.2022 година Советот на Агенцијата донесе Одлука со која одобри зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за … […]

Хроника од 35та седница

Скопје, 19.09.2022 – На 35-та седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која одобри зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 06.09.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата го усвои Извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање во изборната кампања за Локалните избори 2022 – … […]

Хроника од 33-та седница

Скопје, 25.08.2022 – Советот на Агенцијата на 33-та седница на ТВ Шутел му изрече четири мерки за јавна опомена поради прекршување на член 50 став 3, … […]

Хроника од 32-та седница

Скопје, 18.08.2022 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД … […]

Хроника од 31-та седница

Скопје, 12.08.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Заклучок да го информира Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија во врска со … […]

Хроника од 30-та седница

Скопје, 09.08.2022 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одобрува ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Хроника од 29-та седница

Скопје, 01.08.2022 – На 29-та седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одзема дозволата за радио емитување на ТРД КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје, … […]

Хроника од 28-та седница

Скопје, 27.07.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата врз основа на констатации од извршен контролен програмски надзор и по спроведена стручна анализа од Агенцијата … […]

Хроника од 27-та седница

Скопје, 20.07.2022 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]Accessibility

Accessibility