image_pdfimage_print

Хроника од 6-та седница

Скопје, 21.02.2022 година – Врз основа на констатации од контролен програмски надзор Советот на Агенцијата изрече мерка јавна опомена на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, за непостапување по … […]

Хроника од 5-та седница

Скопје, 09.02.2022 година – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која одобри зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за … […]

Хроника од 4-та седница

Скопје, 07.02.2022 година – Советот на Агенцијата на денешната седница одобри изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2022 година на Агенцијата за аудио и … […]

Хроника од 3-та седница

Скопје, 28.01.2021 година – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за одобрување на ребаланс на Финансискиот план за 2022 година на Агенцијата за … […]

Хроника од 2-та седница

Скопје, 28.01.2022 година – Советот на Агенцијата на втората седница одржана на 25.01.2021 година ги разгледа кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Хроника од 1-та седница

Скопје, 05.01.2022 година – Советот на Агенцијата на првата седница одржана на 05.01.2022 година, врз основа на констатации од извршен редовен административен надзор каде е констатирано прекршување … […]Accessibility

Accessibility