image_pdfimage_print

Одлуки/акти од 10та седница од 12.04.2021

Решение за бришење од регистар на радиодифузери ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ Куманово Решение за преземање мерка јавна опомена за АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје Решение за … […]

Одлуки/акти од седница бр.9 од 25.03.2021

Решение за мерка јавна опомена на Друштвото за производство, трговија и услуги СИГНАЛ-НЕТ ДОО Куманово поради прекршување на член 141 од ЗААВМУ Став на Агенцијата … […]

Одлуки/акти од седница бр.6 од 24.02.2021

 Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА Општина Лабуништа ДООЕЛ  Решение за … […]

Одлуки/акти од седница бр.5 од 19.02.2021

Решение за бришење од регстарот на радиодифузери на ТРД БИ КИ АЛ    Одлука за одбивање на писмено барање за објавување на јавен конкурс   

Accessibility