1

Локални избори за градоначалник на Општина Маврово и Ростуше, Центар Жупа и Совет на Општина Тетово

Извештај од надзор над изворното медиумско претставување на ТВ Кисс&Менада – 24.08.2022

Извештај за емитуваното платено политичко рекламирање за време на изборната кампања за Локалните избори 2022 за избор на членови на Советот на Општина Тетово – 06.09.2022