1

Oдлуки/акти од седница бр.35 од 20.09.2019

pdf Решение за мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ