1

Oдлуки/акти од седница бр.41 од 01.11.2019

pdfРешение за мерка јавна опомена на ТРД КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје – член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ и Точка 4 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика

pdfРешение за мерка јавна опомена на  ЕФ-ЕМ 90.3 – СПОРТСКО РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – член 80 од ЗААВМУ и Точка 4 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика