Oдлуки/акти од седница бр.45 од 06.12.2019

image_pdfimage_print

pdf  Решение за ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип поради непочитување на член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ, а во врска со точка 4 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика 

pdf  Одлука за доделување финансиска помош – донација за санирање на последиците од земјотресот во градот Драч – Република Албанија

pdf   Листата на информации од јавен карактер

pdf  Решение за јавна опомена на ТРД АЛСАТ – М ДОО Скопје, за непочитување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf  Решение за јавна опомена на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники 

pdf   Решение за јавна опомена на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники 

pdf  Решение за јавна опомена на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица

pdf    Решение за јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 98 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники 

pdf    Решение за јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, за непочитување на член 14 од Законот за медиуми 

pdf   Решение за јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, за непочитување на член 64 став 3 од ЗААВМУ

pdf  Решение за јавна опомена на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, за непочитување на член 92 став 3 од ЗААВМУ 

 Accessibility

Accessibility