Mbikëqyrje programore ndaj operatorit OVER THE TOP

image_pdfimage_print

Shkup, 28.12.2018. -Ndaj operatorit OVER THE TOP nga Shkupi, është realizuar mbikëqyrje e rregullt programore për respektimin e obligimeve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimit të shërbimeve programore që i ritransmetojnë operatorët. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA.

Raporti nga mbikëqyrja e realizuar mund të merret në linkun:

OVER THE TOP – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 28.12.2018Accessibility

Accessibility