Struktura e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2019

image_pdfimage_print

Shkup, 28.09.2020 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele tani e disa vite me radhë përpilon analiza lidhur me strukturën e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele.

Në këtë analizë është dhënë një pasqyr e strukturës së të punësuarve në sektorin mediatik audio dhe audiovizuel në vitin 2019, respektivisht të dhëna për numrin e përgjithshëm të të punësuarve në servisin publik dhe në radiot dhe televizionet komerciale.

Të dhënat janë analizuar në aspect të vendeve të punës në të cilët ato janë angazhuar, statusi (mardhënie e regullt pune ose angazhim me honorar), gjinia, nivili I arsimimit dhe përkatësia etnike.

Analiza e strukturës së të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2019 mund të merret në këtë  link.Accessibility

Accessibility