U miratu Plotikia për sigurimin e qasjes deri te shërbimete mediatike audiovizuele për personat me pengesa në shqisa

image_pdfimage_print

Shkup, 18.12.2020. – Këshilli i Agjencisë në seancën e 45-të për vitin 2020 e mbajtur me 17 dhjetor, e miratoi Politikën për sigurimin e qasjes deri te shërbimet mediatike audiovizuele për personat me pengesa nës shqisa. Para se të miratohet, për Draft-Politikën ishte hapur debat publik i cili zgjati deri më 31 dhejtor.

Dokumenti përshkruan dhe tregon drejtimet kryesore të veprimit të organit rregullator, ndërsa aktivitetet kkonkrete do të varen nga nevojat aktuale të grupit të synuar, si dhe aftësitë e radiodifuzerëve dhe shërbimeve mediatike audioviziuele sipas kërkesës, dhe do të planifikohen çdo vit.

Politikën për sigurimin e qasjes deri te shërbimet mediatike audiovizuele për personat me pengesa nës hqisa mund ta merni në këtë link.Accessibility

Accessibility