Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorit Makedonski Telekom

image_pdfimage_print

Shkup, 07 shkurt 2022 – Për obligimet që i referohen regjistrimit të shërbimeve programore në Agjencion dhe titrimi i programeve të transmetuara nga operatorët, është kryer mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorit Makedonski telekom nga Shkupi.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se operatori kabllor për përdoruesit e tij e ritransmeton shërbimin programor “ALB Music” i cili nuk mbulohet nga çertifikata për regjistrimin e paketave programore të dhëna nga Agjencia.

Raporti gjendet në linkun e mëposhtëm:

Makedonski Тelekom – (neni 64 paragrafi 2 neni 141 paragrafi 13 nga LSHMAAV) – 07.02.2022Accessibility

Accessibility