Mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj TV Siti, TV Due,G-TV Televizion dhe TV Gurra

image_pdfimage_print

Shkup, 25 shkurt 2022. – Për të përcaktuar nëse është vepruar sipas masës vërejtje publike referuar për mosmarrëveshje të ndryshme ligjore, Agjencia ka kryer kontroll të mbikëqyrjes programore ndaj TV Gurra, G-TV Televizion, TV Siti, TV Due.

Gjatë mbikëqyrjes u konstatua se TV Gurra, G-TV Televizion dhe TV Due nuk kanë vepruar sipas vendimit për marrjen e vërejtjes publike,gjegjësisht nuk transmetonin të paktën 305 program,fillimisht burimor si vepra audio dhe audiovizuele maqedonase në periudhë nga ora 7:00 deri më 19:00.

Raportet e mbikëqyrjes janë të disponueshme në linket:

G-ТV Теlevizion – (neni 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

G-ТV Теlevizion – (neni 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

ТV Siti – (neni 92 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

ТV Due – (neni 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV) – 25.02.2022

ТV Gurra  – (neni 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV) – 25.02.2022Accessibility

Accessibility