Mbikëqyrje e regullt administrative mbi 5 televizioneve nacionale

image_pdfimage_print

Shkup, 8 prill 2022. – Për obligimet ligjore të cilat kan të bëjnë me publikimin e e impresumit, informacionet që duhet të vihen në dispozicion të përdoruesve dhe për publikimin e identifikimit të radiodifuzerit, mbikëqyrje e regullt administrative është realizuar mbi TV Alfa, TV Alsat – M, TV Kanal 5, TV Telma dhe TV Sitel.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar TV Alsat-M më 22 mars 2022, në disa prej emisioneve të emetuara, nuk i ka publikuar të dhënat për impresum që televizioni është i detyruar ti emetojë në vendin e duhur për çdo përmbajtje të servisit programor.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

TV Alfa – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 08.04.2022

TV Alsat – M – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 08.04.2022

TV Kanal 5 – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 08.04.2022

TV Telma – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 08.04.2022

TV Sitel – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAAV) – 08.04.2022Accessibility

Accessibility