Mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët Biv Piramida, Kombo 2033, Skrembl dhe Antena AS KTV

image_pdfimage_print

Shkup, 15 prill 2022 – Për obligimet për sipas së cilave operatorët e RRPKE janë të obliguar që në pakon e programore të cilin e riemetojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti përmbajnë  serviset programore të servisit radiodifuziv publik, regjistrimi i pakove programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i riemetojnë operatorët, është kryer mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët Biv Piramoda, Kombo 2003, Skrembl dhe Antena AS KTV.

Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të dispozitave nga LSHMAAV.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

Biv Piramida – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 14.04.2022

Biv Piramida – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nenei 13 nga LSHMAAV) – 14.04.2022

Kombo2003 – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 15.04.2022

Kombo 2003 –  (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nenei 13 nga LSHMAAV) – 15.04.2022

Skrembl – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 15.04.2022

Antena AS KTV  – (neni 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV) – 15.04.2022Accessibility

Accessibility