Mbikëqyrje kontrolluese programore kundrejt TV Sitel

image_pdfimage_print

Shkup, 13 maj 2022 – Agjencia ka kryer mbikëqyrje programore kontrolluese në TV Sitel për të konstatuar nëse transmetuesi ka vepruar sipas vendimit për marrjen e masës vërejtje publike, të dërguar për mos respektim të detyrimit për ndalimin e komunikimeve të fshehta audiovizive komerciale.

Nga mbikëqyrja rezultoi se TV Sitel nuk ka vepruar sipas masës me vërjtje publike, respektivisht në programin e datës 26 prill 2022, në emisionin informativ-argëtues “Unë e dua Maqedoninë”, ka transmetuar komunikim të fshehtë komercial audiovizual të enëve të gatimit të shitura nga kompania “Komodita Home”.

Raporti gjendet në linkun e mëposhtëm:

 TV Sitel – (nenei 53 paragrafi 2 nga LSHMAAV) – 13.05.2022Accessibility

Accessibility